Page 1 210396_DPZ_Stadskrant_Nr.4_v3.pdf Full Version
							
                      14 april 2021, nummer 4
Steun voor zzp’ers die switchen
2
Vaccinatie snelste weg naar vrijijheid 4
Gezocht: 1.000
kinderfifietsen
5
Verhuizen als duurzaam feestje 7
Ombudsman 3 Den Haag tegen Corona 4 Den Haag maakt het 5 Gemeenteraad 6 Schone energie in een groene stad 7 Agenda 8
Stadskrant
denhaag.nl/stadskrant
   Verkeersregelaars in het paasweekend. Het actieplan bevat uiteenlopende maatregelen om de overlast tijijdens het strandseizoen aan te pakken.
Actieplan voor Scheveningen
valerie kuypers
Het strandseizoen komt er aan. Vorig jaar was er in de zomer veel overlast voor de bewoners van Scheveningen. Dit jaar heeft de gemeente een actieplan gemaakt met maatregelen om de overlast aan te pakken.
■ ■ De afgelopen maanden is hier­ over uitgebreid gesproken met
Balies open op zaterdag
■ De balies van Publiekszaken op het stadhuis en op stadskantoor Leyweg zijijn van 8 mei tot en met 10 juli extra open op zaterdag.
De balies zijijn open van 9.00 tot 12.00 uur. Zaterdag 26 juni zijijn de balies op het stadhuis gesloten. Stadskantoor Leyweg is dan wel open. U kunt alleen langskomen op afspraak. Maak een afspraak via de website van de gemeente.
Meer informatie?
denhaag.nl/afspraak
bewoners en ondernemers. Met hun inbreng zijijn de maatregelen aangepast en aangevuld.
Het plan bevat uiteenlopende maatregelen. Zo zijijn op de boule­ vard mobiele toiletblokken ge­ plaatst. Afvalbakken worden vaker geleegd en op het strand komen grotere afvalbakken. Ook zijijn er maatregelen tegen parkeerover­
last, geluidsoverlast en straatraces. Begin april is de Noise patrol (een speciale geluidsniveaumeter), in gebruik genomen. Direct werden enkele auto’s en motoren bekeurd omdat ze teveel herrie maakten. Naast de extra handhaving wordt bijij drukte ook de kade langs de Eerste haven en de Strandweg af­ gesloten. Scheveningers vroegen
nadrukkelijijk om een app waarmee zijij 24 uur per dag overlast of een incident kunnen melden. Deze wordt in april ingevoerd.
Om bijij drukte sneller te kunnen ingrijijpen gaat de gemeente wer­ ken met scenario’s en kleurcodes.
Meer informatie?
denhaag.nl/pers
DenHaag.nl uitgelicht
    Actuele informatie
over het coronavirus in Den Haag?
Kijijk op denhaag.nl/corona.
Openingstijijden met
de feestdagen?
 Ligplaatsen voor historische schepen aan de Calandkade
Op de Calandkade zijijn drie ligplaatsen voor historische schepen geopend. Hier kunnen schepen liggen van de Schepencarrousel. Deze blijijven maximaal drie maanden. Bijij de ligplaats wordt de geschiedenis van het schip verteld. Op dit moment ligt hier de ‘Avontuur’, een schip uit 1892. Deze klipperaak was oorspronkelijijk een zeilend vrachtschip. henriëëtte guest
Kijijk op denhaag.nl/actueel