Page 1 210988_DPZ_Stadskrant_Nr.8_v3.pdf Full Version
							
                      1 september 2021, nummer 8
Auto’s delen met je buren 2
Actie voor een schone buurt 6
Zonnepanelen in de Binckhorst
8
Hoe gaat het nu op Scheveningen? 11
Ombudsman 3
Stadskrant
denhaag.nl/stadskrant
   In het weekend van 4 en 5 september opent Amare voor het eerst haar deuren voor het publiek. Tijijdens het UIT Festival Den Haag zijijn er rondleidingen.
Amare open voor publiek
frank jansen
In het weekend van 4 en
5 september opent Amare voor het eerst haar deuren voor het publiek. Tijijdens het UIT Festival Den Haag zijijn er rondleidingen en in de Nieuwe Kerk zijijn previews te zien van het nieuwe seizoen.
■ ■ Amare is het nieuwe onder­ komen van het voormalige Zuider­
Verklein de kans op dementie
■ Dementie kan nog altijijd niet genezen worden. Er is geen medicijijn tegen dementie. Wel kun je door gezond te leven de kans
op dementie met 30 procent verkleinen. De campagne ‘We zijijn zelf het medicijijn’ maakt mensen daarvan bewust. Op de website staan concrete adviezen. Ook zijijn er diverse activiteiten in de stad.
Meer informatie?
wezijijnzelfhfhetmedicijijn.nl/ haaglanden
strandtheater, Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest en het Koninklijijk Conservatorium.
Het gebouw aan het Spuiplein wordt de nieuwe culturele huis­ kamer van de stad. Bezoekers kunnen er genieten van dans, muziek, muziektheater, circus, cabaret en community art. Het gebouw heeft vier zalen, waar­
onder een grote theaterzaal met bijijna 1.300 stoelen. Ook is er een concertzaal met 1.500 stoelen. Die kunnen eruit zodat de zaal ook geschikt is voor concerten met 2.500 bezoekers.
Als je te laat bent met het reser­ verenvaneenrondleidingkunjeje op 4 en 5 september ter plekke in­ schrijijven of met een Do It Yourself­
rondleiding een kijijkje nemen in het gebouw. De weken daarna zijijn er diverse inspeelvoorstellingen. Van 19 t/m 21 november is het openingsfestival met dans, klas­ sieke muziek, Haagse popartiesten, hiphop en een familiedag.
Meer informatie?
amare.nl
DenHaag.nl uitgelicht
   Den Haag tegen Corona
Schone energie in een groene stad Den Haag maakt het Gemeenteraad 10 Agenda 12
■ ■ Scheveningen is een levendige plek. Iedereen is er welkom. Maar soms wordt het te druk. Dat kan onprettig en soms zelfs onveilig worden. Dat wil de gemeente graag voorkomen.
Daarom is er een proef met cameratoezicht op de boulevard. Van 1 augustus tot en met
27 september hangen er camera’s. Die tellen het aantal mensen op verschillende plekken. Niemand komt herkenbaar in beeld. Deze slimme technologie helpt de
handhavers. Die weten zo op tijijd waar ze naartoe moeten, voordat het ergens te druk wordt.
Enquêête
De gemeente is benieuwd naar uw mening over deze proef. Daarom kunt u een enquêête invullen op www.denhaag.nl/scheveningen. Dat kan in het Nederlands en in het Engels.
Meer informatie?
denhaag.nl/scheveningen
Proef met cameratoezicht op boulevard Scheveningen
Afspraak maken bijij
de gemeente?
Kijijk op denhaag.nl/afspraak
Actuele informatie
over het coronavirus in Den Haag?
Kijijk op denhaag.nl/corona.
 5 8 9